Obchodní podmínky

 

Vážení klienti,

 

vážím si toho, že jste se rozhodli navštívit můj salón, připravila jsme pro Vás následující obchodní podmínky:

 

Kosmetický salon Moniky Opatrné poskytuje kosmetické služby a prodej na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

Objednáním služby osobně nebo telefonicky, nákupem dárkového poukazu, služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Nesouhlasí-li kupující s obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

 

OBJEDNÁVKY A RUŠENÍ TERMÍNŮ

 

 • Prosím o dochvilnost. Pokud nepřijdete včas (akceptuji 10 min), musíte pochopit, že i já mám závazky vůči ostatním klientům a bude vám služba zkrácena o tento čas.

 • Také Vás prosím z důvodu malého prostoru a respektování soukromí klientek ,choďte do salónu na čas, NE dříve.

 • změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 48 hodin před smluveným termínem – osobně nebo telefonicky. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (24 hodin předem) si vyhrazuji právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 21 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

 • nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 21 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

 • Vyhrazuji si právo ve výjimečných případech zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku el. energie apod. Pokud by tato situace nastala, budu Vás ihned kontaktovat o přesunutí rezervace. Samozřejmě vám nabídnu náhradní termín.

 • Nenavštěvujte salón pokud jste nemocná. Ošetření Vám nebude provedeno pokud máte opar, rýmu,kašel , zánět spojivek a další virové onemocnění . Prosím v takovém případě si domluvte náhradní termín.

 • Jako vstřícný krok k ostatním klientům a projev respektu k sobě i k mé práci, Vás žádám o vypnutí nebo alespoň úplné ztlumení mobilního telefonu po dobu Vaší návštěvy v salonu.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY

 • dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

 • platnost dárkového poukazu - dárkový poukaz má platnost 6 měsíců, není-li uvedeno jinak. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu.

 • dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.

 • kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohla být ověna jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.

 • je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, bude tato hodnotu odečtena od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující ihned na místě - v hotovosti nebo platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

 • prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

 

 

ODMÍTNUTÍ SLUŽBY

 

Vyhrazuji si právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

 • Kontraindikace

 • Zdravotní problémy

 • Hygienické nedostatky

 • Podnapilý stav, vliv omamných látek

 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 • prohlašuji, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní a e-mailové adresy budou využity výhradně pro potřeby salonu a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

 • otevírací doba je zcela závislá na objednávkách. Služby vykonávám dle objednávek. Mimo objednané termíny nemusí být služby poskytnuty, ani nemusí být pracovník v salonu přítomen.

 

CENÍK

 • vyhrazuji si právo na změnu ceny služeb, zejména na závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku k dispozici v salónu.

ZÁVAZEK VŮČI KLIENTOVI

 

 • 100% Garance spokojenosti. Klient má nárok na poskytnutí služby opakovaně zdarma nebo na vrácení peněz v případě nespokojenosti se službou. Nárok na garanci klient uplatní ihned po provedení procedury nebo nejpozději 3 dny po provedení procedury.

 • Záruka na zakoupené zboží. Poskytuji výměnu nebo vrácení zakoupeného zboží na domácí péči 14 dní od zakoupení. Výměna zboží za jiné nebo vrácení peněžní částky je zcela na rozhodnutí prodejce.

 • Vážím si vašeho i svého času a proto Vás nenechám čekat. Pokud by jste přeci jen čekala na svůj čas déle než 15 min, pak bude pro vás nachystán čaj nebo osvěžující voda a obdržíte ode mne malý dárek.

 

 

 

Tyto VOP jsou platné od 1.8. 2022 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

DĚKUJI ZA VAŠI DŮVERU.

 

                                   

                                                               Monika Opatrná